Uitnodiging informatieavond Vervoer Over Water

Uitnodiging informatieavond Vervoer Over Water

Geschreven op 05 maart 2015.

Download de uitnodiging in PDF-formaat.

Geachte heer/mevrouw,
Hardenberg is door haar ligging aan het kanaal Almelo-Coevorden goed ontsloten via het water. Relatief weinig bedrijven in en rond Hardenberg maken echter gebruik van de vervoermogelijkheden die het kanaal biedt. Daarom hebben de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel gezamenlijk besloten om in het kader van het project ‘kennisondersteuning vervoer over water’ een informatieavond over de mogelijkheden van vervoer over water te organiseren voor bedrijven uit Hardenberg en omgeving. De voorlichtingsavond vindt plaats op maandagavond 16 maart van 19.00 tot 21.30 uur in het gemeentehuis van Hardenberg.

Het programma luidt als volgt:

Hoe laat Wat Wie
18.30 uur Inloop  
19.00-19.15 uur Welkomstwoord  Wethouder Jannes Janssen
19.15-19.35 uur Take the Blue
Roadpraktische informatie over de mogelijkheden van vervoer over water
Bureau Voorlichting Binnenvaart
19.35-20.00 uur

Voorbeelden uit de markt
uitwerking aantal voorbeelden van business cases vervoer over water

Bureau Voorlichting Binnenvaart
20.00-20.45 uur  Wie, Wat, Water
ronde tafelsessies met ruimte voor vragen
 
20.45-20.50 uur Terugkoppeling uit sessies en afsluiting Wethouder Jannes Janssen
20.50-21.30 uur Borrel  

 

Bij de start van de huidige coalitieperiode heeft Provinciale Staten van Overijssel 8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het stimuleren van goederenvervoer over water in en door Overijssel. Doel hiervan is het beter benutten van het beschikbare infrastructuurnetwerk, het ontlasten van het wegennet en het versterken van de logistieke positie van Overijssel. Om het beschikbare budget effectief te besteden, heeft de provincie Overijssel het uitvoeringsprogramma ‘Goederenvervoer over Water’ opgesteld. Eén van de activiteiten binnen dit programma is het project ‘kennisondersteuning vervoer over water’. Doel van dit project is om bedrijven bewust te maken van de mogelijkheden die vervoer over water biedt. Vervoer over water vormt namelijk veel vaker een kosteneffectief alternatief voor vervoer over de weg dan veel bedrijven denken. De overstap naar een andere modaliteit (binnenvaart) heeft echter veelal een grote impact op de logistieke (denk)processen binnen een bedrijf. Het ontbreekt bedrijven vaak aan de juiste praktische binnenvaartkennis. Om te voorzien in deze kennisleemte biedt het project op maat gemaakte logistieke ondersteuning aan geïnteresseerde bedrijven. Doel is om de mogelijkheden van vervoer over water voor het bedrijf te onderzoeken en, indien het bedrijf hiertoe besluit, te realiseren. Uitvoerder van het project is de combinatie van Bureau Voorlichting Binnenvaart en EVO. Deze combinatie heeft jarenlange ervaring met het adviseren van bedrijven over de mogelijkheden van vervoer over water. Kleine en grote bedrijven, zoals Mars en Bavaria, zijn door deze combinatie naar vervoer over water begeleid. Tijdens de informatieavond geven de logistieke adviseurs van Bureau Voorlichting Binnenvaart en EVO een beeld van welke mogelijkheden vervoer over water biedt en op welke manier zij bedrijven hierover kunnen adviseren. Gastheer van de informatieavond is namens de gemeente Hardenberg wethouder Jannes Janssen.


Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg
J. Janssen
Wethouder