Opening Ondernemershuis voor het Vechtdal

Opening Ondernemershuis voor het Vechtdal

Geschreven op 04 augustus 2015.

Geachte heer, mevrouw,

 

Een verbindende plek voor succesvolle ondernemers in het Vechtdal, met een compleet aanbod aan kennis en informatie op het gebied van innovatie, onderwijs en financiering. Daarmee wil het Ondernemershuis voor het Vechtdal ondernemers ondersteunen bij het vergroten van hun zakelijke succes. Het uiteindelijke doel? Een sterkere regionale economie. Het Ondernemershuis wordt op vrijdagmiddag 16 oktober 2015 geopend. Tijdens de opening zetten wij de regio én de ondernemers in de regio landelijk op de kaart. Komt u deze middag kennismaken met het Ondernemershuis? Reserveer deze datum dan vast in uw agenda.

 

Verbindingen leggen

Voor ondernemers in onze regio liggen veel kansen en valt veel te halen, ook buiten de regio. Om deze kansen te benutten, voeren we als onderdeel van onze Economische Uitvoeringsagenda verschillende activiteiten uit. Hierbij richten we ons vooral op de kansrijke speerpuntsectoren voor de regionale economie: agri-business, maakindustrie, vrijetijdseconomie en zorg. Daarbij laten we ons niet belemmeren door provinciale, internationale of bestuurlijke grenzen. Met het openen van het Ondernemershuis voor het Vechtdal, zetten we een belangrijke volgende stap om op koers te blijven voor een sterke en verbrede economische structuur in onze regio.

 

Samen staan we sterk

Als gemeente willen wij ondernemers actief ondersteunen bij proces- en productontwikkeling, innovaties of andere vraagstukken. Met het Ondernemershuis geven we daar invulling aan. Dat doen we niet alleen. Kennispoort regio Zwolle speelt een prominente rol in het Ondernemershuis. Daarnaast zoeken we de samenwerking met onze partners in de regio: kennispartners, commerciële partners en mede-overheden delen hun expertise, kennis en kunde in het Ondernemershuis. Onze overtuiging is dat een goede samenwerking alleen mogelijk is als je elkaar leert kennen. Daarom heeft het Ondernemershuis een sterke netwerkfunctie. Daarnaast richt het Ondernemershuis zich op informeren & kennisdelen. Ook biedt het Ondernemershuis een platform om van elkaar te leren en talenten aan de regio te binden. Het Ondernemershuis is onafhankelijk. De ondernemers staan aan het roer. Er is slechts één belang: het succes van de ondernemer.

 

Officiële opening

U ontvangt van ons na de zomer een uitnodiging voor de officiële opening van het Ondernemershuis.

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Snijders,

Burgemeester Gemeente Hardenberg