Beursvloer 2015

Beursvloer 2015

Geschreven op 18 augustus 2015.

Betreft: Uitnodiging deelname Maatschappelijke Beursvloer gemeente Hardenberg

Hardenberg, februari 2015

Beste ondernemer,

Enthousiast vragen wij uw aandacht voor de derde Maatschappelijke Beursvloer in de gemeente Hardenberg.

De eerste en tweede editie zijn zeer succesvol gebleken, met vele matches tussen ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit succes heeft er toe geleid dat we inmiddels zijn gestart met de voorbereidingen voor de derde Maatschappelijke Beursvloer.

Op de Maatschappelijke Beursvloer wisselen ondernemingen en vrijwilligersorganisaties in een ongedwongen, dynamische sfeer onderling expertise, diensten en goederen uit. Ondernemers tonen zo hun maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligersorganisaties krijgen de hulp in menskracht en middelen die zij nodig hebben. Op de Beursvloer wordt niet gehandeld met geld. Alle matches worden met dichte portemonnee gesloten.

Wat kan de Maatschappelijke Beursvloer betekenen voor uw bedrijf:

  • invulling geven aan uw lokale maatschappelijke betrokkenheid
  • uitdaging om maatschappelijke betrokkenheid verder te laten reiken dan sponsoring
  • netwerken met andere ondernemers
  • kans om veel aanbieders van maatschappelijke projecten in een korte tijd persoonlijk te spreken
  • genereren van publiciteit
  • deelname zonder kosten

De Beursvloer wordt gehouden op 7 oktober 2015 in De Baron te Dedemsvaart en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

Meer informatie en een promofilm is te vinden op www.beursvloerhardenberg.nl. Op deze site kunt u tevens uw aanbod kenbaar maken. Aanmelden voor de beursvloer kan via de site of per e-mail: info@beursvloerhardenberg.nl, gelieve voor 01september 2015. Wanneer u meer informatie wenst dan zijn wij gaarne bereid om een presentatie te komen geven.

 

De organisatie van deze Maatschappelijke Beursvloer wordt mogelijk gemaakt door afvaardiging vanuit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties beiden vertegenwoordigd in een werkgroep bestaande uit onder meer Stichting De Stuw en Stichting Present.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep Beursvloer gemeente Hardenberg

 

Irma Hegeman, Erna Martens en Marianne Kwant