Uitnodiging Opening Ondernemershuis

Uitnodiging Opening Ondernemershuis

Geschreven op 12 oktober 2015.

Geachte heer/mevrouw,

Graag vraag ik uw aandacht voor de volgende heugelijke bijeenkomst.

Aanstaande 16 oktober van 15:00-18:00 vindt de officiële opening plaats van het Ondernemershuis voor het Vechtdal met als thema innovatiedaten. Graag wil ik u van harte uitnodigen om bij de opening en de netwerkborrel aanwezig te zijn.

Programma

15.00 uur             Inloop

15.30 uur             Welkom

15.45 uur             Spreker: Adriaan Visser, voorzitter PEC Zwolle

Visie op ondernemerschap en het belang van samenwerking binnen de regio

16.15 uur             Matchmaking en innovatiedates

16.45 uur             Bekendmaking Starter en Ondernemer van het jaar gemeente Ommen en gemeente Hardenberg

17.00 uur             Officiële opening van het Ondernemershuis

                               Een andere blik op ondernemend Ommen en Hardenberg

17.15 uur             Netwerkborrel

18.00 uur             Einde

Aanmelden

Wij hopen u op vrijdag 16 oktober te mogen ontvangen. U kunt zich aanmelden via aanmelden@ommen.nl of aanmelden@hardenberg.nl. Voor meer informatie over de opening van het Ondernemershuis verwijs ik u naar de bijlage. 

Ik zie er naar uit u op 16 oktober persoonlijk te mogen begroeten en met u samen op feestelijke wijze het Ondernemershuis te mogen openen.

/resources/image/files/Uitnodiging%20opening%20Ondernemershuis.pdf

Met vriendelijke groet,

Peter Snijders,

Burgemeester en portefeuillehouder EZ