GROOTHUIS LIGTERMOET & NIJHUIS FINANCIEEL KERNGEZONDE ONDERNEMING

GROOTHUIS LIGTERMOET & NIJHUIS FINANCIEEL KERNGEZONDE ONDERNEMING

Geschreven op 12 november 2015.

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders en Incasso

 

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis financieel kerngezond

10 november 2015

Geachte relatie,

In de Telegraaf stond afgelopen zaterdag onder de kop: “Deurwaarder heeft nu zelf geldzorgen” een artikel (klik hier voor artikel Telegraaf) over een gerechtsdeurwaarder uit Amsterdam die door de kamer van Gerechtsdeurwaarders van de Rechtbank Amsterdam uit het ambt is gezet. Reden voor deze zwaarste tuchtrechtelijke maatregel was dat de gerechtsdeurwaarder in kwestie, naar het oordeel van de tuchtkamer, 1.2 miljoen Euro van de derdenrekening ofwel kwaliteitsrekening heeft gebruikt om zijn praktijk overeind te houden.

Volgens de Telegraaf toont deze tuchtzaak -alweer de derde in een half jaar tijd- aan dat de ruim tweehonderd deurwaarderskantoren in ons land het momenteel financieel zwaar hebben. Maar liefst de helft van alle deurwaarderskantoren zou volgens het dagblad niet aan de solvabiliteitseisen voldoen.

Deze negatieve geluiden schaden het imago van het ambt van gerechtsdeurwaarder, onze beroepsgroep en onze branche. Wij vinden het erg triest dat het ambt van gerechtsdeurwaarder de laatste tijd zo negatief in de publiciteit komt. Het ambt van gerechtsdeurwaarder zou juist vereenzelvigd moeten worden met vertrouwen en financiële stabiliteit.

Wij vinden het van groot belang om al onze opdrachtgevers te laten weten dat Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders en Incasso een kerngezonde onderneming is, die voldoende solvabel en liquide is. De geïncasseerde gelden van onze opdrachtgevers zijn bij ons kantoor veilig.

De liquiditeitsratio van een onderneming laat zien in welke mate de onderneming in staat is om onverwijld te kunnen voldoen aan op korte termijn opeisbare verplichtingen. Dus in hoeverre de onderneming bijvoorbeeld haar kortlopende schulden kan betalen zonder daarvoor nieuwe financiële bronnen aan te boren. Per 1 november 2015 bedraagt onze liquiditeitsratio 4.1. Als de ratio hoger is dan 1 wil dat zeggen dat er op korte termijn voldoende liquiditeiten zijn om de korte termijn schulden te voldoen.

De solvabiliteitsratio van een onderneming kan inzicht bieden in de mate waarin de onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen. Het laat ook zien in hoeverre de onderneming afhankelijk is van externe financiering. De solvabiliteitsratio wordt bijvoorbeeld door banken gebruikt als de onderneming een kredietaanvraag doet. Per 1 november 2015 bedraagt onze solvabiliteitsratio 77%. Bij een percentage tussen 25% en 40% wordt in zijn algemeenheid geoordeeld dat de onderneming financieel gezond is.

Mocht u als opdrachtgever naar aanleiding van het artikel in de Telegraaf of naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan zijn wij graag bereid met u in gesprek te gaan om bepaalde zaken nader toe te lichten en daarbij de liquiditeitsratio en de solvabiliteitsratio van ons kantoor aan de hand van een verklaring van een registeraccountant aan te tonen.

De directie

Groothuis Ligtermoet & Nijhuis
Gerechtsdeurwaarders en Incasso

posted in Nieuws /by gln

CAO-actie politiebonden tegen deurwaarders mag doorgaan van rechter