Bereikbaarheid tijdens uitvoering ombouw N34

Bereikbaarheid tijdens uitvoering ombouw N34

Geschreven op 29 november 2016.

Onderstaand bericht ontvingen wij van de Provincie Overijssel naar aanleiding van een gesprek dat we als I.K.A. met hen gevoerd hebben over de eisen ten aanzien van bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de opwaardering van de N34, het gedeelte 'Witte Paal-Grens Drenthe'.

Begin februari hebben wij u of een afvaardiging van uw belangenvereniging uitgenodigd voor een gesprek om met ons mee te denken over de eisen ten aanzien van bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de opwaardering van de N34, het gedeelte 'Witte Paal-Grens Drenthe'. We hebben met de gesprekspartners afgesproken dat de resultaten worden teruggekoppeld, ook aan de genodigden die niet aanwezig waren. Met deze e-mail informeren wij u over de geleverde bijdragen en de resultaten daarvan.

De vraag en het resultaat
We hebben tijdens de gesprekken vooral gesproken over welke situaties zich absoluut niet mogen voor doen en op welke wijze we de overlast, die gaat ontstaan, kunnen beperken. Doordat we met verschillende partijen gesproken hebben (o.a. transporteurs, ziekenhuis, plaatselijke belangenverenigingen) hebben we veel informatie gekregen die ons een goed beeld geeft van de verschillende maar ook gezamenlijke belangen in het gebied gedurende de uitvoeringsperiode. De provincie is erg tevreden met de geleverde bijdragen.  

Tijdens de gesprekken hebben we aangegeven dat we de wensen zoveel mogelijk omzetten in eisen voor  het contract dat met de aannemer gesloten wordt. Niet alle wensen hebben we op kunnen nemen als eis. Dit komt doordat sommige wensen te grote beperkende effecten kunnen hebben voor de uitvoering door de aannemer. Als provincie willen we graag dat de aannemer uiteindelijk met de beste/meest innovatieve oplossing komt. Anderzijds willen we de belangen van de bewoners en gebruikers van het gebied ook waarborgen. Daarom hebben we in het contract ook opdrachten aan de aannemer gegeven waar hij zelf invulling aan kan geven in overleg met ons. Ten aanzien van de wensen die zijn omgezet in eisen geldt dat de aannemer zich hier aan moet houden tijdens de uitvoeringsperiode. 

In de bijlage van deze e-mail hebben we een overzicht opgenomen van de wensen die zijn voortgekomen uit de gesprekken met daarbij een antwoord of en op welke wijze we dit in het contract hebben opgenomen. We hebben er voor gekozen om in het overzicht de wensen van alle stakeholders inzichtelijk te maken zodat u kunt zien wat de gesprekken in totaal hebben opgeleverd.

Nieuwsbrief
Tijdens de gesprekken is enkele keren gevraagd hoe men op de hoogte kan blijven van het project. Wij brengen regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin informatie over het project en de planning. Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar n34@overijssel.nl met het verzoek om uw e-mailadres op te nemen op de lijst van geadresseerden.  Via onze websitehttp://www.overijssel.nl/thema's/bereikbaar/wegenprojecten/n34-witte-paal/ kunt u eerder uitgebrachte nieuwsbrieven van ons bekijken.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande e-mail vragen heeft kunt u contact opnemen met Eiberlien Scholing, omgevingsmanager N34, via telefoon op 038 499 71 35 of per e-mail via eh.scholing-visschers@overijssel.nl.

   

Met vriendelijke groet,

Maurice Lunenborg
Projectmanager N34