Twents incassobureau/deurwaarderskantoor bemachtigt het keurmerk Sociaal Verantwoord incasseren

Twents incassobureau/deurwaarderskantoor bemachtigt het keurmerk Sociaal Verantwoord incasseren

Geschreven op 24 oktober 2016.

 

PERSBERICHT

Twents incassobureau/deurwaarderskantoor bemachtigt als eerste kantoor in Nederland het keurmerk Sociaal Verantwoord incasseren  


Hengelo, 19 oktober 2016:  Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders en Incasso maakt bekend dat zij na een uitgebreide en intensieve audit, als eerste incassobureau/deurwaarderskantoor in Nederland het nieuwe keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren mag voeren. Het Twentse kantoor is trots op deze primeur.

De achtergrond
In 2013 gaf de minister van Veiligheid en Justitie, de heer I.W. Opstelten aan dat hij er vertrouwen in had dat de incassobranche zelf zou blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de incassomarkt. De afgelopen jaren verschenen er echter telkens berichten over misstanden in de incassobranche door malafide incassobureaus; te hoge incassokosten, brieven met een agressieve toonzetting, het inzetten van onacceptabele drukmiddelen, etcetera.  De zelfregulering binnen de incassobranche staat onder druk.

In Nederland kan vrijwel iedereen een incassobureau starten. Een controle op de betrouwbaarheid en integriteit van een incassobureau ontbreekt. Ook is er veelal geen sprake van een duurzame, sociaal verantwoorde aanpak. Naast de Wet Incasso Kosten (WIK) is er geen specifieke wet- en regelgeving van toepassing waaraan een incassobureau zich moet houden. Gerechtsdeurwaarders zijn wel gebonden aan wettelijke kaders voor de uitvoering van hun taak en ook de kosten die ze in rekening brengen zijn gereguleerd. Voor incassobureaus ontbreken deze kaders en vinden er nauwelijks tot geen controles plaats.

Maatschappelijke kader
De impact van schulden op de samenleving is groot. Onbetaalde facturen kosten ons allen veel geld en kan bij betrokkenen ook veel leed veroorzaken. De huidige schuldenproblematiek in onze maatschappij vraagt om een andere aanpak. De situatie dwingt iedereen meer dan ooit om bewust stil te staan bij zijn/haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de incassobranche kan hier niet meer omheen.

Doel van het keurmerk en kwaliteitseisen
Het doel van het Keurmerk SVI is om met een onafhankelijke toetsing aantoonbaar te maken dat een incasso intermediair zich bewust is van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij spelen de belangen van de schuldenaar, maar zeker ook de belangen van de schuldeiser een grote rol.  De incasso intermediair zal er alles aan doen om de kosten voor de schuldenaar te beperken en vooral om onnodige kosten te voorkomen. Belangrijke kenmerken:

* de manier waarop schulden worden geïnd;
* de interne procedures rondom het incasseren van gelden;
* informatieverstrekking aan schuldeiser en schuldenaar;
* het gedrag richting de schuldenaar;
* gekwalificeerd en bekwaam personeel;
* het beleid en de werkwijze van de organisatie ten opzichte van haar sociale maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De norm van het Keurmerk SVI is opgesteld door een onafhankelijke partij en wordt ook door deze onafhankelijke partij getoetst. Organisaties die het Keurmerk SVI mogen voeren, zijn zich bewust van hun sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Meer informatie over het keurmerk kunt u vinden op: keurmerk-svi.nl.