Onze Organisatie

De organisatie van de IKA

De Industrie Kombinatie Avereest kent een bestuur van zeven personen:
 

Naam Bedrijfsnaam Functie Aftredend
Leo Linde  (Linde Kroon Elektrotechniek BV) voorzitter najaar 2020
Marianne Vos (Foxtext) secretaris najaar 2019
Gerard Varwijk (Varwijk Verhuizingen) penningmeester najaar 2020
Herman Grendelman (Van Werven B.V.) lid    najaar 2019
Lydia Dragt-Buiter (Buiter Beton) lid najaar 2020
Johan Weekamp
Thijs Hermans
(Weekamp Deuren)
(Rollepaal Grondverzet)
lid
lid
najaar 2020
najaar 2020
   

   


 

Voorzittersoverleg
De voorzitter neemt namens de Industrie Kombinatie Avereest (Balkbrug en Dedemsvaart) deel aan een overlegorgaan van voorzitters van omliggende industrie kringen in het Vechtdal waaronder de Industrie Kring Hardenberg (I.K.H.), Bedrijvenpark Haardijk (Hardenberg), Bedrijvenpark Broeklanden (Hardenberg), Ondernemers Vereniging Ommen (O.V.O.) en de Industriële Club Dalfsen (I.C.D.). Dit overlegorgaan vergadert enkele keren per jaar waarbij ook bij de besprekingen worden betrokken de (lokale) politiek en het werkgeversnetwerk VNO/NCW.

Naast (en ter ondersteuning van) het bestuur zijn regelmatig commissies actief voor het realiseren van doelstellingen en voor de voorbereiding van activiteiten;

Activiteitencommissie:

Henny Vogelzang (Vogelzang Dakelementen)
Myrett Dijsselhof (Dijsselhof Autoschade & Schilderwerken)
Jolande Nanning (Koekbakkerij Nanning)
Ester Nanning (Linde Notarissen)

 
Kascommissie: Cor Kuik (AMS)
Asse Smit (Rabobank)
 
 
     

Twee keer per jaar wordt een ledenbijeenkomst gehouden, waarin actuele zaken besproken worden.Voorafgaande aan deze bijeenkomsten wordt een bedrijf uit de ledenkring bezocht, waarbij kennisoverdracht en informatie kan leiden tot samenwerking op divers gebied met andere bedrijven