Samenwerking

 

Samenwerking met andere organisaties

Samenwerking van ondernemersverenigingen in de gemeente Hardenberg

De voorzitters van de industriekringen en bedrijventerreinverenigingen van de gemeente Hardenberg hebben periodiek overleg over gemeentebrede en regionale onderwerpen. Zowel onderling als met de gemeente spreken we dan over zaken als bereikbaarheid, economische visie en beschikbaarheid van personeel.

Daarnaast kijken we of er efficiencyvoordelen te behalen zijn in de gezamenlijkheid. De penningmeesters van voornoemde ondernemersverenigingen komen eens per kwartaal bijeen. Bijvoorbeeld om ontwikkelingen te bespreken in de energiemarkt, beveiliging en dergelijke.

Interregionaal Sectorplan “Vierkant voor Werk”

De voorzitter van de IKA zit periodiek om tafel met ondernemersverenigingen en overheden uit de arbeidsregio Drenthe en Hardenberg om het interregionale sectorplan te bespreken. Hiermee worden 900 werkloze en met werkloosheid bedreigde mensen geplaatst in kansrijke beroepen.

Het doel is om tenminste 90 procent van de mensen die dit traject volgen ook daadwerkelijk te plaatsen bij een nieuwe werkgever. In de arbeidsregio Drenthe en Hardenberg is vraag naar medewerkers in technische beroepen. Ook is er bedrijvigheid op gebied van (off-shore) olie- en gaswinning. Binnen de metaalindustrie en bouwsector is er vraag naar gekwalificeerd personeel. Dat terwijl de regio te maken heeft met een relatief hoog werkloosheidspercentage. Werkgevers zoeken vooral werknemers op MBO+ niveau, terwijl er relatief veel laag opgeleiden zijn. In dit plan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid van Brug-WW voor WW´ers die geplaatst worden bij een werkgever met baangarantie voor één jaar. Ook is er een baangarantie voor mensen die van werk (met ontslag bedreigd) naar een nieuwe werkgever worden om- en bijgeschoold. Voor meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor deze regeling, ga naar www.stichtingwerkinbeweging.nl.

VNO/NCW Noordoost Overijssel

VNO/NCW Noordoost Overijssel stimuleert samen met de locale industriekringen en de Kamer van Koophandel de regionale economische ontwikkeling. Individuele bedrijven kunnen lid worden van VNO/NCW. Betrokkenheid van de Industrie Kombinatie Avereest is geregeld middels het lidmaatschap van de onderneming van de voorzitter van de vereniging.

Ter afstemming van het beleid wordt periodiek een 'voorzittersoverleg gehouden.

VNO / NCW  : www.vno-ncw.nl

Kennispoort

De IKA heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kennispoort Regio Zwolle. Dit betekent dat de leden van de IKA gebruik kunnen maken van de kennis en de netwerken die aanwezig zijn binnen Kennispoort.

Regionaal netwerk:
Kennispoort heeft een sterk regionaal netwerk door ondernemersverenigingen en Business Clubs aan elkaar te verbinden. Verder bevordert zij binnen dit netwerk het delen van kennis en stimuleert zij samenwerking rondom innovatie. Kennispoort helpt ondernemers daarnaast om innovatievraagstukken daadwerkelijk te realiseren. Ze heeft daartoe verschillende innovatie adviseurs.  

Voor ondernemers die verder willen:
Deel uw idee, plan, product of vernieuwing met Kennispoort. Of stel uw vraag aan de innovatie adviseurs, bijvoorbeeld tijdens een van de vele verschillende bijeenkomsten die Kennispoort organiseert. Leer van andere bedrijven, vind informatie om uw innovatie te verbeteren en bekijk financieringsmogelijkheden op kennispoortregiozwolle.nl (link is external)